A parókia szentelés képei

A dunakeszi, fóti és gödi görögkatolikusok különlegesen szép, lélekemelő napként élték meg 2018. március 24-ét, amikor Kocsis Fülöp érsek atya ünnepélyes szertartás keretében szentelte fel a Dunakeszi egyházközség parókiáját.

A város Kegyeleti parkjában két éve épült fel a görögkatolikusok temploma a Barátság úton, amelynek intézménye és szolgáltatása egy modern parókiával bővült az állam támogatásának köszönhetően.

A templomban tartott ünnepélyes liturgia elején Dióssi Csaba köszöntötte az egyházi vezetőket, a görögkatolikus közösség tagjait. Dunakeszi polgármestere elismeréssel beszélt a helyi közösség tagjairól, akik mások számára is példát mutatnak hitük megélésében és céljaik megvalósításában. Egy város erejét a közösségek ereje határozza meg – mondta elismeréssel a politikus. Dióssi Csaba a két éve emelt templom építésére, és a parókia felszentelésére utalva köszönettel a hangjában beszélt a számos helyről érkezett segítségről, az önzetlen támogatókról.

Külön köszönetet mondott Tuzson Bencének, aki a város országgyűlési képviselőjeként segítette az egyházközség céljainak megvalósítását. Dunakeszi polgármestere gratulált a görögkatolikus gyülekezet tagjainak, akik tevékenységükkel hozzájárulnak Dunakeszi egyházi-, közösségi, és társadalmi életének gazdagításához. A közel két órás ünnepélyes szertartást celebráló Kocsis Fülöp érsek-metropolita is elismeréssel beszélt a templomépítőkről, élükön Bubrik Miklós parókusról, és mindazokról, akik a parókia létrehozásában is aktívan közreműködtek.

Napjainkban kevés hír szól arról – főleg a nagyvilágban -, hogy valahol templom vagy parókia épül – kezdte ünnepi beszédét Tuzson Bence. – Önöknek volt hitük és erejük, hogy tégláról téglára megépítsenek egy templomot és egy parókiát. Ezek a téglák a hit kis darabjai, melyekből épülhet újra Európa hite. A város országgyűlési képviselője kiemelte: Ma a keresztény Európa a hitét kezdi elveszteni, melyre egykoron felépültek Európa értékei, amit európai kultúrának nevezünk.

– Egy utópisztikus kísérletnek vagyunk tanúi, amikor arra gondol Európa, hogy a hit nélkül megtartja értékeit, és az értékeire építve meg tudja tartani kultúráját. Meggyőződésem, ha elveszítjük hitünket, az enyészetté válik a ráépülő érték is, eltűnik a kultúra is. Nagy a felelősségünk – húzta alá Tuzson Bence, aki szerint az Európán kívüli keresztény közösségek az öreg kontinens keresztény közösségeinek mintáját követik, ami megmutatkozik pl. a születések alacsony számában is. Majd arra hívta fel a hallgatóság figyelmét: ha mi elveszítjük hitünket, kultúránkat, akkor az egyiptomi, a szíriai keresztények is elveszítik hitüket és kultúrájukat. Ezért fontos az, hogy Dunakeszin ez a templom és a parókia felépült, melyet egy új katolikus iskola megnyitása is követ a városban. Fóton katolikus óvoda és református iskola, Csömörön református templom épül, Veresegyház katolikus gimnáziumot létesít. Tuzson Bence ünnepi köszöntőjét így zárta: fontos, hogy épüljenek ezek az épületek, melyeket, ha megtöltünk tartalommal, akkor a hitünk is újra épül. – Ez a parókia megült, és szolgálja az önök hitét. Erre a hitre van szükség ahhoz, hogy mi magyarok is meg tudjunk maradni, képesek legyünk megőrizni saját kultúránkat.

Bubrik Miklós parókus egy szép történet elmesélésével azt érzékeltette, hogy a felszentelt parókia olyan „fészek” lesz, amely mindenki számára oltalmat és szeretetet nyújt. – Soha nem lesz gond, hogy ezt a házat és a templomot megtöltsük tartalommal, mert szerencsére ma már sokan vagyunk – mondta Tuzson Bence beszédére utalva, akinek és a kormánynak köszönetet mondott, hogy a parókia építésének teljes költségét biztosították.

A parókiát Kocsis Fülöp érsek, metropolita szentelte fel, aki köszönetét fejezte ki, hogy a két éve épített templom után újabb közösségi létesítménnyel gyarapodott a dunakeszi görögkatolikusok egyházközsége.