Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

A Dunakeszi Parókia megalapítása

Kocsis Fülöp érsek-metropolita megalapította a Dunakeszi Görögkatolikus Parókiát

2019. február 3-án érseki Szent Liturgián iktatta be Kocsis Fülöp metropolita Dunakeszi első parókusát, Bubrik Miklóst atyát, egyben január elsejével megalapította a Dunakeszi Görögkatolikus Parókiát.

Érsek atya köszönetét fejezte ki a helyi közösség tagjainak és városvezetőinek, hogy mások számára is példát mutatnak hitük megélésében és céljaik megvalósításában. Az elmúlt években példátlan módon gyarapodott a dunakeszi görögkatolikusok egyházközsége. 2010-ben tették le a leendő templom alapkövét, melyet 2016. július 2-án szenteltek fel, 2018-ban ezt követte a parókia felépítése és szentelése, amely lehetővé tette Bubrik Miklós atya és családja Dunakeszire költözését, ami a környéken élő görögkatolikusok lelki központja lett. Ezt fogja erősíteni a templom mellé épülő görögkatolikus óvoda is, mely régi vágya a hívőknek.

A zsúfolásig megtelt templomban a hívők történelmi pillanatnak lehettek tanúi. Beérett a gyümölcs, amire vártak és amiért évek óta dolgoztak. Vállalkozók és politikusok önzetlen segítségével, a gyülekezet tagjainak adományaival és tevékenységével hozzájárultak Dunakeszi egyházi-, közösségi, és társadalmi életének gazdagításához. Ennek köszönhetik a nagy megtiszteltetést, hogy Kocsis Fülöp érsek-metropolita 2019. január 1-től parókiai rangra emelte egyházközségüket, valamint kinevezte annak első parókusát, Bubrik Miklós atyát. Az új parókia joghatóságához tartozó települések: Csomád, Dunakeszi, Fót és Göd közigazgatási területei.

Homíliájában az érsek arra biztatott, hogy az emberi növekedés, fejlődés a létből fakad, de határai vannak. Egyedül a lélekben való növekedésnek, fejlődésnek nincsenek határai. A parókiává válás egy növekedés eredménye, mely az itt élő emberek lelki fejlődését segíti. A lelkiekben gazdagodott emberek még több embert vonzanak, így gyarapodhat egy közösség, amely ilyen csodálatos dolgot tud létrehozni, mint templom, parókia, vagy a jövőben felépülő óvoda. Ez pedig csak úgy valósulhatott meg, hogy Miklós atya, családja és közössége nem a láthatóba, hanem a láthatatlanba vetették minden reményüket.

Érsek atya az új kezdethez gratulált, a mai nappal felhatalmazást adott Bubrik Miklós parókusnak papi mellkereszt viselésére, majd mennyei áldást kért családjára és a hívekre.

Az egyházközség nevében Miklós atya megköszönte érsek atyának a parókia rangot, valamint az érseki liturgiát és a hívek áldozatos munkáját, támogatását. A szolgálata nem most kezdődött, mindig a hívők hitét szolgálta és szolgálja a jövőben is krisztusi szeretetben.

Dr. Kisida Elek sebész professzor a hívek nevében köszönetet mondott érsek-metropolita atya rajtunk tartott óvó, bátorító, segítő és bíztató tekintetéért, melyre a jövőben is számítanak a hívek. Kiemelte a hitbeli elköteleződés fontosságát, ígéretet tett arra, hogy közösségünk tagjai törekedni fognak jó választ adni a nagy kérdésre: „Mivégre is vagyunk-e világon? Bizony arra, hogy törekedjünk, hogy életünket keresztény módon éljük, hogy Krisztus ítélőszéke előtt jó feleletet adhassunk majd. Ezt kérjük az Úrtól!”

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének hétvégéjén érsek atya megszentelte a gyertyákat elsőáldozóink körében, hogy hálát adjon Istennek a megszentelt élet ajándékaiért és szeretetéért.

Az érseki Szent Liturgiát közös ebéd zárta az altemplomban, melyen a hívők vaddisznópörkölttel, forralt borral, forró teával és finom süteményekkel ünnepelték meg ezt a történelmi pillanatot.

Napi evangélium

Eseménynaptár