Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Bűnbánati tropárok

8. hang.

Dicsőség… A bűnbánat ajtaját nyisd meg nékem életadó Urunk, * mert az én lelkem virraszt a te szent hajlékodban, * mert saját testem hajlékát megfertőztetve viselem, * de mint irgalmas, * a te jóságos kegyelmeddel * tisztíts meg engem!

Most és…Az üdvösség útjára taníts engem, Istenszülő, * mert gyalázatos vétkekkel szennyeztem be lelkemet * és tunyaságban töltöttem életemet * de imádságaid által tisztíts meg engem * minden tisztátalanságtól!

6. hang. Könyörülj rajtam Isten a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el minden gonoszságomat!

Gonosz cselekedeteimnek sokaságára gondolván, * én megátalkodott bűnös,. * remegek az ítéletnek rettenetes napjától, * de egyszersmind bízva a te kimeríthetetlen kegyelmedben, * Dávid király szavaival kiáltok hozzád: * Könyörülj rajtam Isten * a te nagy irgalmasságod sokasága szerint!

6. hang.

 Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, / mert mentségünkre nem lévén szavunk, / ezen könyörgést, mint Uralkodónak, / mi, bűnös szolgáid, / néked ajánljuk, könyörülj rajtunk!

Dicsőség… Uram, könyörülj rajtunk, / mert benned bízunk, / ne haragudjál reánk nagyon, / se ne emlékezzél bűneinkről, / de tekints reánk most is, mint kegyelmes, / ments meg minket ellenségeinktől; / mert te vagy a mi Istenünk, / és mi a te néped, / mindnyájan kezed művei, / s nevedet hívjuk segítségül.

Most és… Az irgalom ajtaját nyisd meg nékünk / áldott Istenszülő Szűz, / kik benned remélünk, el ne tévedjünk, / de szabaduljunk általad a bajoktól, / mert te vagy a keresztény nép üdvössége!

1. hang

Üdvözlégy, Istenszülő Szűz Mária, * malaszttal teljes, az Úr van teveled! * Áldott vagy te az asszonyok között, * és áldott a te méhednek gyümölcse, * mert szülted nekünk Krisztust, az Üdvözítőt, *’ a mi lelkünk szabadítóját! (Metánia)

Dicsőség…Krisztus keresztelője, kérünk téged, * emlékezzél meg mindnyájunkról, * hogy megszabaduljunk gonoszságainkból; * mert neked adatott a kegyelem, *’ hogy imádkozzál érettünk! (Metánia)

Most és…Könyörögjetek érettünk, szent apostolok, * próféták, vértanúk és minden szentek, * hogy megmeneküljünk minden baj­tól és aggodalomtól, *’ mert ti vagytok Üdvözítőnk előtt a mi buzgó pártfogóink! (Metánia)

 8. hang

Szívünket a mennyekbe emelve * és az angyali rendet utánozva, * félelemmel boruljunk le az ítélő Bíró elé, * és zengjük neki a győzelmi dicséretet: * Szent, szent, szent vagy, Istenünk *’ a testnélküliek oltalma által, s üdvözíts engem, Uram!

Dicsőség…A kerubok, bár még rád nézni sem mernek, * fenn lebegve a háromszorszent éneket zengik néked * Istentől ihletett dallamon. * Velük együtt mi is így kiáltunk hozzád: * Szent, szent, szent vagy, Istenünk *’ összes szentjeidnek imái által irgalmazz nekünk!

Most és…Vétkeink sokasága alatt roskadozva * föl sem merünk tekinteni az ég magasságába, * hanem testünket és a lelkünket egyaránt meghajtva * angyalokkal együtt dicshimnuszt zengünk néked: * Szent, szent, szent vagy, Istenünk, *’ az Istenszülő imái által irgalmazz nekünk.

Napi evangélium

Eseménynaptár

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
PPCA Error: Due to Facebook API changes it is no longer possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so has stopped updating.