Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Bűnbánati tropárok

8. hang.

Dicsőség… A bűnbánat ajtaját nyisd meg nékem életadó Urunk, * mert az én lelkem virraszt a te szent hajlékodban, * mert saját testem hajlékát megfertőztetve viselem, * de mint irgalmas, * a te jóságos kegyelmeddel * tisztíts meg engem!

Most és…Az üdvösség útjára taníts engem, Istenszülő, * mert gyalázatos vétkekkel szennyeztem be lelkemet * és tunyaságban töltöttem életemet * de imádságaid által tisztíts meg engem * minden tisztátalanságtól!

6. hang. Könyörülj rajtam Isten a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el minden gonoszságomat!

Gonosz cselekedeteimnek sokaságára gondolván, * én megátalkodott bűnös,. * remegek az ítéletnek rettenetes napjától, * de egyszersmind bízva a te kimeríthetetlen kegyelmedben, * Dávid király szavaival kiáltok hozzád: * Könyörülj rajtam Isten * a te nagy irgalmasságod sokasága szerint!

6. hang.

 Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, / mert mentségünkre nem lévén szavunk, / ezen könyörgést, mint Uralkodónak, / mi, bűnös szolgáid, / néked ajánljuk, könyörülj rajtunk!

Dicsőség… Uram, könyörülj rajtunk, / mert benned bízunk, / ne haragudjál reánk nagyon, / se ne emlékezzél bűneinkről, / de tekints reánk most is, mint kegyelmes, / ments meg minket ellenségeinktől; / mert te vagy a mi Istenünk, / és mi a te néped, / mindnyájan kezed művei, / s nevedet hívjuk segítségül.

Most és… Az irgalom ajtaját nyisd meg nékünk / áldott Istenszülő Szűz, / kik benned remélünk, el ne tévedjünk, / de szabaduljunk általad a bajoktól, / mert te vagy a keresztény nép üdvössége!

1. hang

Üdvözlégy, Istenszülő Szűz Mária, * malaszttal teljes, az Úr van teveled! * Áldott vagy te az asszonyok között, * és áldott a te méhednek gyümölcse, * mert szülted nekünk Krisztust, az Üdvözítőt, *’ a mi lelkünk szabadítóját! (Metánia)

Dicsőség…Krisztus keresztelője, kérünk téged, * emlékezzél meg mindnyájunkról, * hogy megszabaduljunk gonoszságainkból; * mert neked adatott a kegyelem, *’ hogy imádkozzál érettünk! (Metánia)

Most és…Könyörögjetek érettünk, szent apostolok, * próféták, vértanúk és minden szentek, * hogy megmeneküljünk minden baj­tól és aggodalomtól, *’ mert ti vagytok Üdvözítőnk előtt a mi buzgó pártfogóink! (Metánia)

 8. hang

Szívünket a mennyekbe emelve * és az angyali rendet utánozva, * félelemmel boruljunk le az ítélő Bíró elé, * és zengjük neki a győzelmi dicséretet: * Szent, szent, szent vagy, Istenünk *’ a testnélküliek oltalma által, s üdvözíts engem, Uram!

Dicsőség…A kerubok, bár még rád nézni sem mernek, * fenn lebegve a háromszorszent éneket zengik néked * Istentől ihletett dallamon. * Velük együtt mi is így kiáltunk hozzád: * Szent, szent, szent vagy, Istenünk *’ összes szentjeidnek imái által irgalmazz nekünk!

Most és…Vétkeink sokasága alatt roskadozva * föl sem merünk tekinteni az ég magasságába, * hanem testünket és a lelkünket egyaránt meghajtva * angyalokkal együtt dicshimnuszt zengünk néked: * Szent, szent, szent vagy, Istenünk, *’ az Istenszülő imái által irgalmazz nekünk.

Napi evangélium

Dox. Borbála nvtnő, János szé.
Kattintson ide az elolvasásához!

Eseménynaptár

"Van egy vadonatúj vászonom a csomagtartóban. Hé, mondom magamnak: ki sem nyitottad, meg sem nézted, nem hiányzik, nincs szükséged rá. Mondom magamnak: nálam van az ima, a zsoltár, a szívem ott van Krisztusban, nem hiányzik semmi sem nekem. Van lelki életem; ezért nem vonzanak a jó ruhák, az örömöm másban találom."*** Tszalikisz Szent Jakab ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Aki szereti az Urat, mindig gondol rá. Az Istenre való emlékezés imát szül a lelkében. Ha nem emlékszel az Úrra, akkor nem imádkozol, és ima nélkül a lélek nem marad meg Isten szeretetében, mert a Szentlélek kegyelme az imával együtt jár."*** Athoszi Szent Sziluán ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Az ember pusztulása az, amikor minden anyagi java "bőséggel" van. Ekkor alig érzi Isten jelenlétét és kegyelmét. El akarsz vezetni valakit Istentől? Adj neki bőséges anyagi javakat. Ó, és azonnal elfelejti Istent."*** Szent Paisziosz atya ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Ne vágyjatok arra, hogy örömöt és nyugalmat találjatok abban, amiben a lelketek bánkódik, és az isteni kegyelem nem nyugszik."*** Hészükhaszta Szent József ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Milyen nagy az ima ereje és milyen nagy a hit értéke! Legyen akkora hitünk Istenben, mint egy mustármag, és Isten, ha a javunkra válik, bármit kérünk, megadja nekünk."*** Tszalikisz Szent Jakab ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook