Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

A bűnbánat az üdvösség egyetlen biztos útja

Az ember bűnös természete és gonoszságra való hajlama miatt nem tudja folt nélkül tartani a lélek köntösét, amelyet a szent keresztség után visel. Ezt a mi Urunk Jézus Krisztus előre látta, és végtelen irgalmából megadta nekünk a második keresztséget, a bűnbánat szentségét, amely üdvösségünk biztos útja. A bűnbánat nagy misztérium, Isten végtelen irgalmának és szeretetének misztériuma, amelyben elnyerhetjük az első ruhát, újjászülethetünk, és elérhetjük a tökéletességet és a szentséget.

Hogyan közelíthetjük meg ezt a nagy misztériumot, és hogyan élhetjük meg teljes mélységében? Az Úr a tékozló fiú példázatában mondja el nekünk.

Az első lépés az önmagunkhoz való eljutás, vagyis bűnösségünk tudatosítása. Bűnösök vagyunk testvéreim! A bűn ürességet teremt az ember lelkében, a bűn miatt elégedetlenség, kétségbeesés, szorongás, nyugtalanság, diszharmónia, gyűlölet, rosszindulat és önzés költözik a szívünkbe. A lélek megfullad a bűnös szenvedélyek rabságában. Kezdi megtapasztalni a kegyelem hiányát és érezni bűnössége mélységét.

Ekkor kell megtennünk a második lépést, vagyis vissza kell térnünk az Atyához. Emlékezzünk a jó dolgokra, amelyekben részünk volt, de szenvedélyeink miatt elvesztettük őket. Gondoljunk az Atyára, a Képmásra, akitől távol van lelkünk ábrázata. Átélve a veszteséget, tartsunk bűnbánatot, és induljunk el az Isten felé, hogy lelkünk rátaláljon a minket szerető Atya felénk irányuló fénysugarára.

Ez a bűnbánat nem csupán egy érzés vagy logikai gondolatok összessége, hanem egy könnyekkel, fájdalommal, összetörtséggel átitatott szívmozdulat, amely elmondja az Atyának: „Vétkeztem az ég és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz”. Ez a bűnbánat vezet a végső alázathoz, amely Isten szeretete felé irányít, eltörli bűneinket, magunkra ölti az első ruhát, és megadja nekünk a Szentlélek kegyelmének gyűrűjét.

Testvéreim, világunk ma szenved és mindannyian tele vagyunk lelki fájdalmakkal. Ennek oka bűneink és hanyagságaink sokasága. Ébredjünk fel, tartsunk bűnbánatot, sírjunk az Úr előtt! Isten és az Istenszülő szeret minket, és sokszor megmutatta jóságát. Tartsunk bűnbánatot, kapcsolódjunk össze a szeretetben, hogy megmentsük a ránkbízottakat, megmentsük az igaz hitet. Minden ember világosságként tekint ránk, világosságként az emberiségnek, világosságként a hitnek. Mártírjaink és szentjeink legyenek életünk világítótornyai és közbenjárásuk által segítsenek minket az örök életre!

A tanítás a Dél Karolinai Parakletosz Szent Monostorának nagyböjti kiadványában jelent meg 2019-ben

Napi evangélium

Eseménynaptár

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
PPCA Error: Due to Facebook API changes it is no longer possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so has stopped updating.