Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

A parókia szentelés képei

A dunakeszi, fóti és gödi görögkatolikusok különlegesen szép, lélekemelő napként élték meg 2018. március 24-ét, amikor Kocsis Fülöp érsek atya ünnepélyes szertartás keretében szentelte fel a Dunakeszi egyházközség parókiáját.

A város Kegyeleti parkjában két éve épült fel a görögkatolikusok temploma a Barátság úton, amelynek intézménye és szolgáltatása egy modern parókiával bővült az állam támogatásának köszönhetően.

A templomban tartott ünnepélyes liturgia elején Dióssi Csaba köszöntötte az egyházi vezetőket, a görögkatolikus közösség tagjait. Dunakeszi polgármestere elismeréssel beszélt a helyi közösség tagjairól, akik mások számára is példát mutatnak hitük megélésében és céljaik megvalósításában. Egy város erejét a közösségek ereje határozza meg – mondta elismeréssel a politikus. Dióssi Csaba a két éve emelt templom építésére, és a parókia felszentelésére utalva köszönettel a hangjában beszélt a számos helyről érkezett segítségről, az önzetlen támogatókról.

Külön köszönetet mondott Tuzson Bencének, aki a város országgyűlési képviselőjeként segítette az egyházközség céljainak megvalósítását. Dunakeszi polgármestere gratulált a görögkatolikus gyülekezet tagjainak, akik tevékenységükkel hozzájárulnak Dunakeszi egyházi-, közösségi, és társadalmi életének gazdagításához. A közel két órás ünnepélyes szertartást celebráló Kocsis Fülöp érsek-metropolita is elismeréssel beszélt a templomépítőkről, élükön Bubrik Miklós parókusról, és mindazokról, akik a parókia létrehozásában is aktívan közreműködtek.

Napjainkban kevés hír szól arról – főleg a nagyvilágban -, hogy valahol templom vagy parókia épül – kezdte ünnepi beszédét Tuzson Bence. – Önöknek volt hitük és erejük, hogy tégláról téglára megépítsenek egy templomot és egy parókiát. Ezek a téglák a hit kis darabjai, melyekből épülhet újra Európa hite. A város országgyűlési képviselője kiemelte: Ma a keresztény Európa a hitét kezdi elveszteni, melyre egykoron felépültek Európa értékei, amit európai kultúrának nevezünk.

– Egy utópisztikus kísérletnek vagyunk tanúi, amikor arra gondol Európa, hogy a hit nélkül megtartja értékeit, és az értékeire építve meg tudja tartani kultúráját. Meggyőződésem, ha elveszítjük hitünket, az enyészetté válik a ráépülő érték is, eltűnik a kultúra is. Nagy a felelősségünk – húzta alá Tuzson Bence, aki szerint az Európán kívüli keresztény közösségek az öreg kontinens keresztény közösségeinek mintáját követik, ami megmutatkozik pl. a születések alacsony számában is. Majd arra hívta fel a hallgatóság figyelmét: ha mi elveszítjük hitünket, kultúránkat, akkor az egyiptomi, a szíriai keresztények is elveszítik hitüket és kultúrájukat. Ezért fontos az, hogy Dunakeszin ez a templom és a parókia felépült, melyet egy új katolikus iskola megnyitása is követ a városban. Fóton katolikus óvoda és református iskola, Csömörön református templom épül, Veresegyház katolikus gimnáziumot létesít. Tuzson Bence ünnepi köszöntőjét így zárta: fontos, hogy épüljenek ezek az épületek, melyeket, ha megtöltünk tartalommal, akkor a hitünk is újra épül. – Ez a parókia megült, és szolgálja az önök hitét. Erre a hitre van szükség ahhoz, hogy mi magyarok is meg tudjunk maradni, képesek legyünk megőrizni saját kultúránkat.

Bubrik Miklós parókus egy szép történet elmesélésével azt érzékeltette, hogy a felszentelt parókia olyan „fészek” lesz, amely mindenki számára oltalmat és szeretetet nyújt. – Soha nem lesz gond, hogy ezt a házat és a templomot megtöltsük tartalommal, mert szerencsére ma már sokan vagyunk – mondta Tuzson Bence beszédére utalva, akinek és a kormánynak köszönetet mondott, hogy a parókia építésének teljes költségét biztosították.

A parókiát Kocsis Fülöp érsek, metropolita szentelte fel, aki köszönetét fejezte ki, hogy a két éve épített templom után újabb közösségi létesítménnyel gyarapodott a dunakeszi görögkatolikusok egyházközsége.

Napi evangélium

Dox. Borbála nvtnő, János szé.
Kattintson ide az elolvasásához!

Eseménynaptár

"Van egy vadonatúj vászonom a csomagtartóban. Hé, mondom magamnak: ki sem nyitottad, meg sem nézted, nem hiányzik, nincs szükséged rá. Mondom magamnak: nálam van az ima, a zsoltár, a szívem ott van Krisztusban, nem hiányzik semmi sem nekem. Van lelki életem; ezért nem vonzanak a jó ruhák, az örömöm másban találom."*** Tszalikisz Szent Jakab ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Aki szereti az Urat, mindig gondol rá. Az Istenre való emlékezés imát szül a lelkében. Ha nem emlékszel az Úrra, akkor nem imádkozol, és ima nélkül a lélek nem marad meg Isten szeretetében, mert a Szentlélek kegyelme az imával együtt jár."*** Athoszi Szent Sziluán ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Az ember pusztulása az, amikor minden anyagi java "bőséggel" van. Ekkor alig érzi Isten jelenlétét és kegyelmét. El akarsz vezetni valakit Istentől? Adj neki bőséges anyagi javakat. Ó, és azonnal elfelejti Istent."*** Szent Paisziosz atya ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Ne vágyjatok arra, hogy örömöt és nyugalmat találjatok abban, amiben a lelketek bánkódik, és az isteni kegyelem nem nyugszik."*** Hészükhaszta Szent József ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Milyen nagy az ima ereje és milyen nagy a hit értéke! Legyen akkora hitünk Istenben, mint egy mustármag, és Isten, ha a javunkra válik, bármit kérünk, megadja nekünk."*** Tszalikisz Szent Jakab ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook