Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Nagyszerda

Legyetek hát készen ti is, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok! (Mt 24,44)

Az értelem gondolkodik, a szív nem gondolkodik. Értelmeteket emeljétek Istenhez, és szívetek önfeledten repes majd örömében. Töredelemre indul. Ahhoz, hogy Krisztus eljöjjön a szívetekbe, szeretnetek kell Őt. Először neki kell szeretnie benneteket, hogy ti is szerethessétek Őt. Először neki kell ismernie titeket, ti csak azután ismerhetitek meg őt. Lehajol majd hozzátok, először azonban keressétek őt. Méltónak kell lennetek arra, szeressen benneteket. Ahhoz pedig, hogy méltók legyetek fel, kell készülnötök.

 Mindenekelőtt őrizkednetek kell az önzéstől. Az imádságnak önzetlennek kell lennie. Minden titokban történjék, önzetlenül! Vagyis ne gondoljatok arra, hogyha az értelmetek összpontosít, a kegyelem eljön a szívbe, repesni fogtok az örömtől. Ne számításból imádkozzatok, hanem egyszerűséggel és alázattal. Mindig törekedjetek Isten dicsőségére! Mit is mondtam nektek a csalogányról? Énekel, anélkül, hogy bárki látnál. Ti is Legyetek ilyen önzetlenek! Titokban szenteljétek magatokat Isten imádatának. De Vigyázzatok! Ahogyan mondtuk: Ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Nehogy észrevegye a rosszabbik éned! Éljétek meg a Paradicsomot, ám nehogy megtudja rosszabbik énetek, és irigykedni Kezdjen. Ne feledjétek, hogy az ellenség, a gonosz lélek irigy!

Az is a felkészülés része, hogy megtanuljátok Isten parancsait megtartani: megtanuljatok szelídséggel elűzni a szenvedélyeket, az ítélkezést, a haragot és a többit. Vagyis ne szálljatok szembe a rosszal, hanem megvetve a szenvedélyt, forduljatok szeretettel Isten felé! Foglalkozzatok az egyház imádságaival, a szentek és mártírok élettörténetével, zsoltárokkal! Tanulmányozzák Szentírást és az egyházatyákat! Így lelketek megenyhül, megszentelődik, átistenül, és készen áll majd arra, hogy meghallgassa Isten kinyilatkoztatásait.

Szép lassan meglátogat majd a kegyelem. Öröm tölt el benneteket. Békében fogtok élni, megerősödtök az isteni kegyelem által. Nem lesztek indulatosak, nem lesztek idegesek, nem haragudtak egymásra, nem ítélkeznek majd egymás felett, mindenkit szeretettel fogadtok. Meglesz bennetek, amit Pál apostol mondott: „A szeretet nem kérkedik… Nem viselkedik bántóan… Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.” (1Kor 13,4-8) Az imádság megtisztítja a lelket, és megőrzi az értelmet. A legtökéletesebb mű az ember lelkének szentélyében jön létre, amely hermetikusan zárt, és egyedül csak Isten ismeri. Megrendítő dolog tanúi vagyunk: embereket látunk, akik Isten gyermekeivé lesznek, annak ellenére, hogy az önpusztítás legmélyebb bugyraiba ereszkedtek le.

Én nyomorult, bár emberi roncs vagyok, én is erre törekszem. Nem zengek imákat nyíltan, hanem titokban imádkozok. Értitek? Isten kegyelme eljön, és benneteket is bármikor. Enyhülést és örömet ad nektek is, mivel együtt lakunk, együtt eszünk, beszélgetünk, imádkozunk, egyszerűen egymás felé fordulunk. Értitek? Csak egy gondolat nélküli a „durva” lélek lehet az, akire az imádság nincs hatással, és érzéketlen marad a kegyelemre. Imádkozzatok, hogy Isten feltárja előttetek a rejtett dolgokat. Sok minden van, amit nem tudunk. Mondjátok ez Krisztusnak: Amit Te akarsz, amit a Te szereteted akar Uram. Ő vezet majd benneteket, Őrá tekintsetek!

Áthoszi Porfíriosz atya tanítása

Napi evangélium

Halottak emlékezete - Teodótosz fszvt.
Kattintson ide az elolvasásához!

Eseménynaptár

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
PPCA Error: Due to Facebook API changes it is no longer possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so has stopped updating.