Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Nagyszombat

Keresztfára feszíttetve összegyűjtötted az embereket, s miután életet árasztó oldaladat átdöfték, abból mindenkinek bűnbocsánatot árasztasz, Üdvözítőnk. (Nagyszombat, utrenye)

Ha valaki bármilyen módon igazságtalanul bánik velünk, akár rágalmaz, akár sérteget, akkor gondoljunk arra, hogy ő a testvérünk, akit az ellenség hatalmába kerített. Az ellenség áldozatává vált. Ezért szánunk kell, és imádkoznunk kell az Úrhoz, hogy irgalmazzon nekünk is, meg neki is, és Isten mindkettőnknek segíteni fog. Ha megharagszom testvérünkre, az ellenség rajta keresztül ránk ugrik, és mind a kettőnkből csúfot űz.

Aki másokat elítél, nem szereti Krisztust. Az önzés az oka. Abból származik az ítélkezés. Másik ember rossz akaratát egyfajta betegségnek kell tekintenünk, amelyik kínozza őt és szenved tőle, nem tud megszabadulni. Ezért fogadjuk testvérünket együttérzéssel, legyünk kedvesek vele, miközben magunkban egyszerű szívvel mondjuk: „Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam!”, hogy a szent kegyelem megerősítse lelkünket, és ne ítéljünk meg senkit. Minden embert szentnek kell tekintenünk. Mindegyikünk ugyanazt az óembert hordozza magában. A felebarátunk bárki legyen is, „test a testünkből”, a testvérünk, és ahogy Pál apostol mondja: „Senkinek se tartozok semmivel, csak azzal egymást szeressétek!”(Róm 13,8). Soha nem ítélhetünk el senkit, „mert a maga testét soha senki sem gyűlöli”(Ef5,29).

Amikor valakiben szenvedély él, próbáljunk meg a szeretet és az irgalom sugarait bocsátani rá, hogy meggyógyuljon, megszabaduljon a szenvedélyeitől. Mindez csak Isten kegyelme által lehetséges. Gondoljatok arra, hogy ő jobban szenved nálatok! Ha egy monostorban valaki hibát követ el, nem mondjuk meg neki hogy ő a hibás. Figyelemmel, tisztelettel és imádsággal viszonyuljunk hozzá. Törekedjünk arra, hogy semmi rosszat ne tegyünk! Ha elviseljük testvérünk sértéseit, vértanúság. Tegyük Hát örömmel!

A keresztény ember nagylelkű. Vállaljuk fel a rágalmakat! Ha jóság és szeretet van bennünk, elfelejtjük a rosszat, ami ért. Nagy művészet kell hozzá, hogy semmibe Vegyük. Ám Isten kegyelmével, bár látjátok a rosszat, nem lesz rátok hatással, mivel a kegyelem lakik bennetek. Isten Lelkének országában minden másképpen van. Ott senki sem hibáztatja a másikat semmiért.

Legyen bennünk szeretet, béke! Így segíthetünk embertársunkon, ha hatalmába keríti a gonosz. A jóság titokban átsugárzik, és nem csupán akkor, másik jelen van, hanem akkor is, amikor nincs ott. Igyekezzünk jó szándékot sugározni! Ha csak beszélünk valakiről, szavainkban és helytelenítjük életvitelét megérzi, és ezzel megbántjuk őt. Ha viszont könyörületesek vagyunk és megbocsátunk neki, akkor hatással vagyunk rá, ahogyan a rossz is hat rá, még ha nem is lát bennünket. Ne háborodjunk fel azon, ha Istent Káromolják, vagy az egyház ellen beszélnek és cselekszenek. A felháborodás rosszat szül. A szavaikat a rosszindulatukat gyűlöljük, ne pedig az embert, aki beszél. Imádkozzunk érte! A keresztény emberben szeretet és nagyszerűség van, ennek megfelelően viselkedik. Ahogyan az aszkéta, aki anélkül, hogy bárki látná, hasznára van a világnak, mivel imádságának hulláma hat másokra, és elhozza a Szentlelket a világba, ugyanúgy sugározzátok szét ti is a szereteteteket anélkül, hogy viszonzás várnátok. Szeretettel, türelemmel, kedves mosollyal.

A szeretetnek tisztának kell lennie.  Csak Isten szeretete a tiszta szeretet. Ha valaki bosszant bennünket, és terhünkre van, gyengéden mutassunk iránta szeretetet, anélkül hogy észrevenné, hogy erőfeszítést teszünk azért, hogy szeressük. Ne nyilvánítsuk ezt ki szavakkal, mert akkor csak azt érjük el, hogy a másik ellenáll. A hallgatás minden rossztól megvéd minket. Valamilyen titokzatos módon hallgatásunk átsugárzik felebarátunkra.

Osszuk meg mindenkivel önzetlenül szeretetünket, nem törődve azzal, hogyan viselkednek velünk. Amikor Isten kegyelme eljön hozzánk, nem törődünk azzal, szeretnek e vagy sem, jót mondanak el rólunk vagy sem. Csak annyit érzünk majd, hogy mindenkit szeretnünk kell. Önzés azt várni, hogy mások jót mondjanak rólunk. Ne szomorítson el bennünket, ha nem így van! Mondjanak, amit akarnak! Ne kolduljunk szeretetet! Arra törekedjünk, hogy szeressük őket és teljes Lelkünkből imádkozzunk értük. Akkor látjuk majd, hogy mindenki szeretni fog minket, anélkül, hogy ez lenne a célunk, anélkül, hogy koldulnánk a szeretetüket. Szabadon, őszintén fognak szeretni bennünket szívük mélyéből, anélkül hogy kényszerítenénk őket. Ha úgy szeretünk, hogy nem törekszünk mások szeretetére, akkor mindenki körénk gyűlik, mint a méhecskék. Ez mindenkire igaz!

Áthoszi Porfíriosz atya tanítása 

Napi evangélium

Eseménynaptár

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
PPCA Error: Due to Facebook API changes it is no longer possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so has stopped updating.