Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Tégy méltóvá engem!

Szent Porfiriosz atya (1906-1991)

Egyet akarok, egyet kívánok, egyet kérek, Krisztusom, hogy veled lehessek. Krisztust szeressük, és egyetlen reményünk és gondunk Ő legyen. Krisztust, önmagáért szeressük, soha önmagunkért. Hagyjuk, hogy Krisztus oda vezessen minket, ahová akar, azt adja meg nekünk, amit akar. Ne az ajándékaiért szeressük Őt!

Szegény én, mit mondhatnék neked… nagyon gyenge vagyok. Nem tudtam Krisztust annyira szeretni, hogy a lelkem vágyakozzon utána. Úgy érzem, hogy messze le vagyok maradva. Így érzem magam.

Nem jutottam el oda, ahová szeretnék, nem élem meg ezt a szeretetet. De nem vagyok elkeseredve, bízom Isten szeretetében. Azt mondom Krisztusnak: „Tudom, hogy nem vagyok méltó. Küldj engem oda, ahová a te szereteted akar engem; ez az, amire vágyom, ez az, amit akarok. Életemben mindig is téged imádtalak.”

Amikor súlyos beteg voltam, és a mennybe készültem, nem akartam a bűneimre gondolni. Uram, Krisztusom szeretetére és az örök életre akartam gondolni. Nem akartam félni. Az Úrhoz akartam menni, és az Ő jóságára, szeretetére akartam gondolni. És most, ahogy közeledem életem végéhez, nincs bennem aggodalom, nincs szorongás, mert arra gondolok, hogy amikor megjelenek a Második Eljövetelen, és Krisztus azt mondja nekem: „Üdvözlégy, hogyan jöttél be, nászruha nélkül?”, lehajtom a fejem és azt mondom: „Amit akarsz, Uram, amit a Te szereteted akar.”. Tudom, hogy nem vagyok méltó rá. Küldj engem oda, ahová a Te szereteted akar. A pokolra méltó vagyok. És a pokolba is küldhetsz, amíg veled vagyok. Egyet akarok, egy dologra vágyom, egy dolgot kérek, hogy Veled lehessek, bárhol és bárhogyan is akarod.”

Igyekszem átadni magam Isten szeretetének és imádatának. Tudatában vagyok a
bűnösségemnek, de reménységben élek. Bolondság kétségbeesni, mert a kétségbeesett ember
megkeseredik, és elveszíti készségét és erejét. Míg az, aki reménykedik, halad előre, mivel úgy érzi,
hogy szegény, megpróbál meggazdagodni. Mit tesz a szegény ember? Ha van esze, megpróbálja
megtalálni a módját, hogy meggazdagodjon. Bár olyan gyengének érzem magam, és nem értem el,
amire vágyom, mégsem esem kétségbe. Egy vigasztal csak, ahogy már mondtam, hogy nem szűnök
meg állandóan próbálkozni.

Imádkozzatok értem is. A lényeg az, hogy nem tudom Krisztust teljesen szeretni az Ő
kegyelme nélkül. Krisztus nem engedi, hogy szeretete megnyilvánuljon, ha a lelkemben nincs valami,
ami vonzza Őt. És talán ez az, ami nekem hiányzik, ezért imádkozom Istenhez, és azt mondom: „Túl
gyenge vagyok, Jézus, de Neked sikerüljön kegyelmed által olyan méltóvá tenni engem, mint Pál
apostolt, aki örvendezett és dicsekedett, hogy vele együtt mondhassam: „Élek, de már nem én,
hanem Krisztus él bennem”. (Gal 2, 20)

Ez az, ami engem foglalkoztat. Próbálom megtalálni a módját annak, hogy Krisztust
szeressem. Nem tudok betelni ezzel a szeretettel. Minél jobban szereted Krisztust, annál inkább úgy
gondolod, hogy nem szereted Őt, és annál jobban vágysz arra, hogy szeresd Őt. De anélkül, hogy
észrevennéd, egyre magasabbra, egyre magasabbra jutsz!

Részlet Szent Porfirosz „Élet és beszédek” című könyvéből, amelyet a chaniai Chrysopigi Szent
Kolostor adott ki 2003-ban.

Napi evangélium

Dox. Keresztfelmagasztalás ünz.
Kattintson ide az elolvasásához!

Eseménynaptár

"Boldog, aki hordozza a keresztjét, mert szenvedése által jut be a mennyek országába."*** Szír Szent Efrém ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Ahogy a rablók lesnek árnyékos helyekre, hogy kirabolják a járókelőket, úgy az ördög az örömökben leselkedik, hogy birtokba vegye lelkünket."*** Nagy Szent Bazil ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Az élet megpróbáltatásaiban türelemmel és hálaadással engedelmeskedjünk Isten akaratának."*** Szent Innokentiosz, Alaszka misszionáriusa ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Nem utasíthatjuk el Istent, mert ahhoz, hogy megtagadjunk valamit, elég erősnek kell lennünk, hogy megszabaduljunk tőle. Akkor dicsekedhetnénk a hitetlenségünkkel, ha Isten nem létezne, akkor tagadhatnánk meg őt. Még ha elutasítjuk is – mondja Szent Pál – Isten hűséges marad. Tehát hol van az elutasításunk, ha a dolgok így állnak? Sajnos elutasítani úgy tudjuk, ha az Ő parancsait megszegjük."*** Vatopedi József atya ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Bátorítsd az embereket, hogy vallják be azt, amit a legjobban szégyellnek, mert ez a szégyen olyan erővé válik, amely legyőzi a szenvedélyeket."*** Tanács lelkiatyáknak ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook