Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Szent Nektáriosz atya tanítása az imádságról

Az ember fő munkája az imádság. Az ember arra teremtetett, hogy Istent dicsérje. Ez az a munka, amely hozzá illik. Egyedül ez magyarázza szellemi létét. Egyedül ez indokolja a teremtésben elfoglalt kiemelkedő helyét. Az embert azért teremtették, hogy imádja Istent, és hogy részesüljön az Ő isteni jóságában és áldásában. Mint Isten képmása, aki ő maga, vágyakozik Isten után, és vágyakozással rohan, hogy felemelkedjék hozzá. Imával és himnusszal örvendezik. Lelke örvendezik és szíve megremeg. Minél többet imádkozik, annál inkább megfosztja lelkét az evilági vágyaktól és megtölti mennyei jósággal. És minél inkább elszakad a földi dolgoktól és az élet örömeinek élvezetétől, annál inkább élvezi a mennyei boldogságot. A megpróbáltatások és a tapasztalatok megerősítik számunkra ezt az igazságot. Istennek örömet okoznak azok az imák, amelyeket a megfelelő módon, azaz tökéletlenségünk és méltatlanságunk tudatában ajánlunk fel. De az ilyen tudatossághoz szükség van gonosz énünk tökéletes önmegtagadására és Isten parancsolatainak való alávetettségre, alázatra és szüntelen lelki munkára. Minden gondodat bízd Istenre. Ő gondoskodik rólad. Ne legyetek bátortalanok és ne nyugtalankodjatok. Ő, aki az emberek lelkének rejtett mélységeit vizsgálja, ismeri vágyaidat, és hatalma van arra, hogy teljesítse azokat, ahogyan Ő tudja. Kérjétek Istent, és ne csüggedjetek. Ne gondoljátok, hogy azért, mert a kérésetek szent, jogotok van panaszkodni, ha imáitok nem találnak meghallgatásra. Isten olyan módon teljesíti vágyaitokat, amit ti nem tudtok. Legyetek tehát békében, és hívjátok Istent. Az imák és a könyörgések önmagukban nem vezetnek minket a tökéletességhez. A tökéletességhez az Úr vezet, aki akkor jön el és lakik bennünk, amikor teljesítjük parancsolatait. És az egyik első parancsolat az, hogy életünkben ne a saját, hanem Isten akaratát tegyük. És olyan gondossággal tegyük, ahogyan a mennyben az angyalok teszik. Hogy mi is elmondhassuk: „Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te akarod: „Legyen meg a Te akaratod, ahogy a mennyben, úgy a földön is”.” Krisztus nélkül tehát bennünk az imák és a könyörgések tévedéshez vezetnek.

Napi evangélium

Dox. Borbála nvtnő, János szé.
Kattintson ide az elolvasásához!

Eseménynaptár

"Van egy vadonatúj vászonom a csomagtartóban. Hé, mondom magamnak: ki sem nyitottad, meg sem nézted, nem hiányzik, nincs szükséged rá. Mondom magamnak: nálam van az ima, a zsoltár, a szívem ott van Krisztusban, nem hiányzik semmi sem nekem. Van lelki életem; ezért nem vonzanak a jó ruhák, az örömöm másban találom."*** Tszalikisz Szent Jakab ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Aki szereti az Urat, mindig gondol rá. Az Istenre való emlékezés imát szül a lelkében. Ha nem emlékszel az Úrra, akkor nem imádkozol, és ima nélkül a lélek nem marad meg Isten szeretetében, mert a Szentlélek kegyelme az imával együtt jár."*** Athoszi Szent Sziluán ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Az ember pusztulása az, amikor minden anyagi java "bőséggel" van. Ekkor alig érzi Isten jelenlétét és kegyelmét. El akarsz vezetni valakit Istentől? Adj neki bőséges anyagi javakat. Ó, és azonnal elfelejti Istent."*** Szent Paisziosz atya ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Ne vágyjatok arra, hogy örömöt és nyugalmat találjatok abban, amiben a lelketek bánkódik, és az isteni kegyelem nem nyugszik."*** Hészükhaszta Szent József ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Milyen nagy az ima ereje és milyen nagy a hit értéke! Legyen akkora hitünk Istenben, mint egy mustármag, és Isten, ha a javunkra válik, bármit kérünk, megadja nekünk."*** Tszalikisz Szent Jakab ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook