Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Krisztus születik

A karácsonyt megelőző böjti időszak különösen áldott Istentől. Egyházunk minden ünnepe, így a Krisztus megtestesülése, a karácsony sem csupán emlékünnep, hanem fő célja, hogy az ember részesüljön abban a kegyelemben, amelyet Isten Egyházunk ünnepein keresztül ad.

Keleti egyházunk ebben az időszakban ajánl nekünk néhány segítséget, amelyek megtartásával lelkileg előbbre jutunk Krisztus megtestesülésének ünneplésekor. Először is felkészít bennünket az ünnepet megelőző böjti időszakkal. A böjt segít az embernek elszakadni a földi dolgoktól, segíti elméjét az imádkozásban, arra készteti az emberi lelket, hogy az isteni kegyelmet keresse. A böjt megtisztítja a testet a szenvedélyek és a bűn vonzásától. Általánosságban, a böjt olyan eszköz, amelyet maga Krisztus adott át nekünk, ezért a szentéletű atyák a lelki küzdelem egyik elsődleges és alapvető fegyverének tekintik. Természetesen a böjt nem csak az ételekről való lemondásról szól. A böjtölés minden vágyaink, szenvedélyeink kordában tartása, amikor a testi vágyak felett a lélek veszi át az irányítást.

A böjti időszak ideje a jótékonyság ideje is. Az első keresztények a böjt idején a lemondás által megmaradt pénzük maradékát félretették alamizsnára, a szegények, rászorulók támogatására.

Egy másik lelki fegyver a bűnbánat. A bűnbánat szentségéhez azért járulunk, hogy megtisztítsuk lelkünket mindattól a tehertől, amit emberként magunkra raktunk a mindennapok eseményei során. Bűnbánatunkban szembesülünk hibáinkkal, hiányainkkal, szenvedélyeinkkel, gyengeségeinkkel. A bűn ugyanis nemcsak Isten törvényének áthágása, hanem az Isten iránti szeretetünk hiánya, hogy lelkünkkel nem Isten felé fordulunk, nem Őt keressük. Arra vagyunk hivatottak, hogy Istent teljesen szívünkből szeressük, ahogy Ő szeret minket, mi mégsem akarunk erre a szeretetre válaszolni, ez bűnünk lényege.

A böjt, az adakozás és a bűnbánat mellett a másik lelki fegyver az imádság. Ilyenkor, a keresztény imádsággal tölti idejét, különösen a Jézus imával. Krisztus nevének szüntelen segítségül hívásával, állandó közösségben lesz Istennel, ami előkészíti a szívet a Szentlélek kegyelmével való közösségre, Krisztus születésének megünneplésére.

Krisztus születik! Dicsőítsétek!

Bubrik Miklós görögkatolikus parókus írása. Megjelent a Dunakeszi Polgárban, 2023. decemberében.

_autotone

Napi evangélium

Eseménynaptár

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
PPCA Error: Due to Facebook API changes it is no longer possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so has stopped updating.